För- och nackdelar med excenterskruvpumpar

En excenterskruvpump är väldigt enkel i sin konstruktion. Utan stämplar, ventiler eller andra delar som kan ge problem tillhör de en av de enklaste verktygen i en ibland tung verkstadsindustri. Pumpen arbetar med en roterande rotor, som vrider in en gummistator. Dessa excenterskruvpumpar har både för- och nackdelar. I denna artikel fokuserar vi på excenterskruvpumparnas funktion och ger en översiktbild över hur de fungerar.

Vad är egentligen excenterskruvpumpar?

Excenterskruvpumpar, även kallade deplacementpumpar, är lämpliga för pumpning av mycket tjocka vätskor. Även om det finns fasta ämnen i vätskan. Excenterskruvpump finns i väldigt olika modeller och utföranden. Det är bra om du så nogsamt som möjligt funderar igenom vilken typ av verksamhet som kommer att använda excenterskruvpumpen, det avgör storlek och typ.

Hur fungerar en excenterskruvpump?

Det finns två viktiga delar för driften av pumpen, nämligen rotorn och statorn. Dessa delar säkerställer felfri drift av skruvpumpen. Rotorn gör en roterande och radiell rörelse i statorn. Detta skapar en kontinuerlig förskjutning av mediet som ska pumpas. På grund av skruvpumpens pumpprincip påverkas knappast strukturen hos vätskan som ska pumpas igenom. Kapaciteten är direkt proportionell mot hastigheten och inte beroende av varierande för- eller mottryck, så att doseringen kan styras mycket noggrant.

Användningsområden

Excenterskruvpumpar har utvecklats för att pumpa låg till högviskösa vätskor. Excenterskruvpumpar är extremt mångsidiga och används därför inom olika industrier som livsmedelsindustrin och dryckesindustrin, men även i oljebearbetnings- och kemiska anläggningar. Egentligen används dessa inom hela industrisektorn, inklusive byggbranschen

Fördelar

Här nämns några fördelar med excenterskruvpumpar.

 • Lämplig för höga tryck

 • Reversibel drift

 • Exakt dosering

 • Konstant flöde

 • Mediets struktur skadas inte

 • Endast ett roterande element

 • Brett sortiment vad gäller material

 • Underhållsvänlig.

 • Excenterskruvpumpar är extremt mångsidiga och uppskattas ofta på grund av pumpens användarvänlighet och tillförlitlighet.

Nackdelar

Här nämns några identifierade nackdelar med excenterskruvpumpar.

 • Excenterskruvpumpar är känsliga för torrkörning

 • Excenterskruvpumpar är inte lämpliga för höga temperaturer

 • Excenterskruvpumpar har högt slitage på statorn och rotorn.

Pumpar i industrin

Att använda olika pumpar inom industrin är inte ovanligt. En excenterpump är enkel i sin funktionalitet och olika andra pumpar, såsom kugghjulspumpar eller ångpannor ska användas för större mängder och större volymer. Som komplement kommer alltd en excenterpump att stå sig väl. I vissa fall, beroende på vätska, är en excenterpump det enda som behövs. Den teoretiska flödeshastigheten för en excentrisk skruvpump beror i första hand på den förutbestämda geometrin hos rotorn och statorn och hålrummen som den härrör från. I industrin är det alltid bra om hastigheten är relativt snabbt, det handlar om effektivitet och ytterst produktivitetsmått. Detta gör att exempelvis en excenterpump behöver ha en strak flödeshastighet. Formen på hålrummen som uppstår under rotorns rotation är konstant, så att mediet som ska transporteras komprimeras vid något tillfälle under pumpningsprocessen. Med en lämplig geometri på rotorn och statorn kan därför inte bara vätskor utan även media innehållande fasta ämnen eller fibrer överföras med excentriska skruvpumpar. Pumpprincipen garanterar användaren en kontinuerlig, mycket skonsam och pulsationsfri överföring av mediet. Allt för att industribranschen ska vara effektiv.